شفاف سازی مسیر گردش مکاتبات اداری

 جستجو و ردیابی سریع و آسان نامه ها

 حذف دفاتر اندیکاتور ، زونکن و کارتابل

 آرشیو اسناد اداری به صورت الکترونیکی

مستند سازی کلیه اطلاعات در سازمان

دسترسی سریع و مستقل از مکان 

افزایش سرعت مکاتبات و فرآیندسازمانی 

کاهش اتلاف وقت و انرژی نیروی انسانی 

از کجا شروع کنم ؟

(4) استفاده از اتوماسیون (4) استفاده از اتوماسیون
(4) استفاده از اتوماسیون حال می توانید از سرویس و امکاناتی که آن در اختیار شما قرار می دهد بهره ببرید . مشاهده صفحه
(3) انتخاب طرح (3) انتخاب طرح
(3) انتخاب طرح متناسب با سازمان خود ، باید طرح خریداری نمایید تا بتوانید از سرویس استفاده نمایید . مشاهده صفحه
(2) ایجاد سازمان (2) ایجاد سازمان
(2) ایجاد سازمان پس از عضویت و ورود به سامانه می توانید سازمان خود را ایجاد نمایید . مشاهده صفحه
(1) عضویت در سامانه (1) عضویت در سامانه
(1) عضویت در سامانه برای شروع و استفاده از سامانه باید ابتدا عضو شوید یا عضو بوده باشید . مشاهده صفحه