جدول قیمتعادی

42/000 تومان
 • یک ماهه
 • تعداد کاربر : 3
 • به ازای هر کاربر اضافی 14 هزارتومان
 • ثبت نامه وارده/صادره
 • ثبت نامه داخلی
 • پشتیبانی 24*7

برنزی

65/000 تومان
 • سه ماهه
 • تعداد کاربر : 5
 • به ازای هر کاربر اضافی 13هزارتومان
 • ثبت نامه وارده/صادره
 • ثبت نامه داخلی
 • ارجاع نامه
 • پشتیبانی 24*7

نقره ای

84/000 تومان
 • شش ماهه
 • تعداد کاربر : 7
 • به ازای هر کاربر اضافی 12هزارتومان
 • دامنه اختصاصی (ssl)
 • ثبت نامه وارده/صادره
 • ثبت نامه داخلی
 • ارجاع نامه
 • ترافیک نامحدود
 • پشتیبانی 24*7
 • فضای ذخیره سازی : 5GB

گارانتی بازگشت وجه

در گروه نرم افزاری پیوند این امکان وجود دارد که سفارش های ثبت شده و پرداخت شده که به صورت فعال در آمده اند و قابل استفاده می باشند تا 7 روز از تاریخ ثبت سفارش لغو گردند و هزینه آن با احتساب کارمزدها و مصارف و کارکردهای شرکت و خدمات پشتیبانی و در نهایت کلیه خدمات ارائه شده ، از گروه نرم افزاری پیوند که از مبلغ اصلی پرداخت کسر می گردد به حساب کاربر واریز گردد.
اصلی ترین شرط لغو و بازگشت هزینه بدین صورت می باشد که طبق توافقنامه و اطلاعات سرویس سیستم کارکرد صحیح را نداشته باشد ،لذا مشکلات مربوط به کنترل پنل ها، عدم امکان دسترسی از شبکه های مختلف و مواردی از این قبیل شامل بازگشت هزینه پرداختی نمی گردد.