چرا اتوماسیون سرویسی پیوند ؟مقدمه

مبحث اصلی مقاله ای که مطالعه میفرمائید مربوط به اتوماسیون اداری یا همان فرایندهای مکاتبات و گردش کارهای درون سازمانی میباشد.

زمانی که شما کسب و کار جدیدی را راه می اندازید، از شما انتظار میرود که تمامی وظایف سازمانی و اداری مورد نیاز و ضروری خود را با میزکار کوچک خود انجام دهید. از آنجایی که مهارت و حرفه ها توسعه پیدا کرده اند، مقیاس وظایف به همان اندازه ای که تعداد آنها برای پیشبرد کسب وکار نیاز است به سرعت برای ما افزایش پیدا میکند.

وجود یک سیستم نرم افزاری که حجم عظیم اطلاعات، مکاتبات، را در برگیرد تحت عناوین مختلفی همچون سیستم های اداری، اتوماسیون اداری، سیستم مکاتبات و یا سیستم دبیرخانه سازمانی نامیده شده است. می توان گفت که اتوماسیــــون اداری، مشتمل بر تمام سیستم های الکترونیک رسمی و غیررسمی می باشد که به برقراری ارتباط اطلاعات بین اشخاص در داخل و خارج مجموعه و بالعکس مربوط می شود.

چرا پیوند ؟

تمام مشتریان برای انتخاب سرویس نرم افزاری اداری خود ،نیاز به مقایسه هایی بین نرم افزارهای مختلف را دارند .

آنها برای خرید و استفاده از نرم افزارهای اتوماسیون اداری ، سناریوهای مختلف برای نرم افزارهای این حوزه را در کاتالوگ ، سایت و … می خوانند به انتخاب نرم افزار مورد نظر خود روی می آورند که گاهی این سناریوهای تبلیغاتی مغایر با آن چیزیست که دریافت می کنند .

سناریوهایی که در بسیاری از موارد برای شرکت خود نوشته  و به دنبال مزایای شرکت خود بجای سود مشتریان هستند .

اما پیوند ، یک سرویس نرم افزاری جامع بر روی ابر می باشد که هر آنچه از یک اتوماسیون اداری انتظار دارید ، در آن گنجانده شده است و فقط نیاز به کاربران برای استفاده دارد .

علاوه بر این بستر نرم افزاری جامع ، امنیت واژه بزرگی است که بسیاری از مشتریان یک نرم افزار آن را برای رقابت با دیگران ملاک اول خود قرار داده اند .

در این سرویس شرکت های نرم افزاری بسیاری اتوماسیون اداری ابری ارائه داده اند ولی این نرم افزارها برای افرادی ریسک پذیر می باشد .

همچنین دارای مشکلات و معایبی کم و بیش هستند که ما آن را در مقاله ای برای متوجه سازی بهتر مشتریان مورد بحث قرار داده ایم .( اتوماسیون های اداری و تفاوت های آنها )

. لذا ما شما را به استفاده از اتوماسیون اداری ابر خود دعوت می کنیم تا خود ناظر بر تفاوت سرویس ما با سایر نرم افزارهای اداری شوید

(امکانات پیوند)