امکانات سامانهتا به امروز در سابقه ی سازمان های دولتی و خصوصی اتفاقات و خسارت هایی مشاهده شده است که بخشی از آنها ناشی از توجه نکردن به روال اداری می باشد زیرا مطلع نبودن و یا عدم اطلاع رسانی سریع و دقیق به فرد مسئول جهت پاسخگویی به موقع به مخاطبین همواره نارضایتی را به همراه دارد ولی با مشخص بودن این روال ثابت و مشخص در تمامی مجموعه ها می توانیم با اتوماسیون اداری که به دور از اشتباهات رایج انسانی و همچنین کاهش آموزش نیروی انسانی و مراجعین سازمان ها می باشد بهره وری را افزایش دهیم

مدیریت متمرکز و شفاف سازی مسیر گردش مکاتبات اداری

مدیریت متمرکز و شفاف سازی مسیر گردش مکاتبات اداری

در تمامی سازمان ها با گذشت زمان حجم عظیمی  از اسناد و مدارک جمع آوری می شوند که زمان نیاز و احتیاج به هیچ یک قابل پیش بینی نمی باشد و همچنین سابقه ی اطلاعات معمولاً با حذف یا جایگزینی افراد مجموعه از بین می روند، سیستم پیوند برای حل این مشکل با ذخیره تمام اطلاعات ثبت شده و نمایش تمام جزئیات به کاربر به کمک سازمان ها آمده است

 

بخش بندی و تفکیک اطلاعات از یکدیگر باعث می شود دسترسی به اطلاعات راحت تر و گزارش های دقیق تری از سیستم استخراج شود

مدیریت متمرکز و شفاف سازی مسیر گردش مکاتبات اداری

مدیریت متمرکز و شفاف سازی مسیر گردش مکاتبات اداری

با کمک پیوند شما فقط یک بار در زمان ثبت سازمان شماره های نامه های صادره را تعریف می کنید و سپس می توانید بدون نیاز به دفاتر اندیکاتور مکاتبات اداری را انجام دهید و به دلیل اینکه بخش زیادی از اطلاعات به صورت الکترونیکی باقی می مانند حجم زیادی از زونکن ها و کارتابل ها کاهش می یابد

پیوند تمام اطلاعات را به محض دریافت در اختیار افراد تعریف شده در چارت سازمانی قرار می دهد به همین دلیل میزان خطای انسانی و اتلاف وقت پرسنل برای اطلاع رسانی به فرد مسئول و یا انتظار افراد برای دریافت داده ها به حداقل می رسد

مدیریت متمرکز و شفاف سازی مسیر گردش مکاتبات اداری

مدیریت متمرکز و شفاف سازی مسیر گردش مکاتبات اداری

در اکثر سازمان ها شاهد هستیم که هر فردی در سازمان به صورت سلیقه فردی و بدون توجه به نیاز سیستم در راستای دسترسی دقیق به اطلاعات اقدام به ثبت می نماید حال اینکه پیوند با بهره گیری از روش های جدید به صورت بومی اقدام به ثبت و ضبط داده های می نماید

پیوند با امکانات خاص خود می تواند برای تمامی اطلاعات قابلیت های خاصی ایجاد نماید که با توجه به هر اولویت در کارتابل افراد به ترتیب چیده می شود

مدیریت متمرکز و شفاف سازی مسیر گردش مکاتبات اداری

مدیریت متمرکز و شفاف سازی مسیر گردش مکاتبات اداری

پایبندی مجموعه به روال اداری و چارت سازمان ایده آل و منطقی می باشد اما محدودیت های ذاتی افراد از نظر بعد مکان و زمان در بهترین حالت باعث بوجود آمدن مشکلاتی از قبیل تاخیر در پاسخگویی می شود اما با کمک سیستم پیوند شما در هر لحظه و در هر مکانی به سرعت می توانید به درخواست های مجموعه پاسخ دهید

امنیت در بخش اداری دو بخش عمده را شامل می شود که عبارتند از: حفظ و مراقبت فیزیکی از سرور و حفظ امانت داری در خصوص داده ها و اطلاعات سازمان؛ پیوند اطمینان می دهد برای هر دو بخش پیش بینی های لازم را  انجام داده است و با استفاده از امکانات سخت افزاری به روز و پیش بینی اتفاق های احتمالی و همچنین با کسب مجوز های مورد نیاز برای حفظ امانت داری را کسب نموده است

مدیریت متمرکز و شفاف سازی مسیر گردش مکاتبات اداری